"Сватбата на Фигаро"

Проектът „Сватбата на Фигаро“кандидатства по програмата „CreativeEurope“за 2016 год., и е съвместно дело на творци от България и ощеседем партньора от страни, членки на Европейският съюз и асоциирани такива. Creative Europe е новата рамкова програма на Европейската комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата ще обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.
Приоритетите на подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа 2014 – 2020″ на ЕК са укрепването на капацитета на сектора на културата и творчеството да извършва транснационална и международна дейност и насърчаването на транснационалното разпространение и мобилност. За да се постигнат приоритетите, определени в Регламента, подпрограма „Култура“ ще предоставя подкрепа по-специално за:

 • Проекти за трансгранично сътрудничество между културни и творчески организации в рамките на и извън ЕС;
 • Дейности на европейски мрежи на организации от областите на културата и творчеството от различни държави, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност.
 • Дейности на организации с европейска насоченост, насърчаващи развитието на нови таланти и стимулиращи транснационалната мобилност на дейцитев областите на културата и творчеството и разпространението на произведения, които имат потенциал да оказват широко влияние върху секторите на културата и творчеството и да осигуряват трайно въздействие; както и да популяризират изгряващи таланти.
 • Дейности, които насърчават представянето на европейска програма от културни и художествени произведения.
 • Повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от аудиовизуалната индустрия.

Проектът ще представи за първи път на българска сцена в Народния театър „Иван Вазов“ класическата творба на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро” в 3DMapping. Идеята е иновативна и се реализира за първи път в България, като ще бъде представена и в други страни. В основата е класическото произведение на Моцарт, но съпътстващо ще бъдат извършени и други дейности с цел популяризиране на оперното изкуство. Част от тях са свързани с използването на съвременните мулти медийни похвати, споделяне на опит на творци от различни страни  в поставянето и участието в опери на Моцарт. Чрез този обективен подход целта на проектае не само  поставянето на „Сватбата на Фигаро”, но и има амбицията да провокира и привлече интерес от страна на професионалистите- творци, изпълнители, културни институти. Друга, но не по-малко значима целева група са младите хора.Проектът залага на следните предимства и креативни решения:

 • Иновативният подход към операта предполага засилен интерес от страна на публиката в България, която до този момент е виждала подобен род спектакли само по телевизията или зад граница
 • Разчита на високата мобилност на този род представления, които не са обременени с тежък декор и реквизит, но и не губят от пищността и  въздействието на класическия спектакъл
 • Доброто качество на спектакъла се гарантира от партньорството на водещи европейски държави в областта на операта като Германия, Италия и Австрия.
 • Използването на един, до три екрана, позволява гъвкавост при адаптация на спектакъла на различни по големина сцени.
 • Новото в този проект е   изцяло испанският характер на тази постановка – имение в покрайнините на Севиля и герои, които не надхвърлят трийсет годишна възраст.

Партньорите от българска страна са Народният театър „Иван Вазов“ и Пловдивската Държавна Опера. Основният екип при осъществяването на проекта е български – режисьор Димитър Кабаков, сценограф и костюмограф Никола Налбантов, хореограф Мила Искренова, творчески директор- Теодора Христова.. Проектът ще бъде осъществен с  два състава певци, което ще ни позволи да привлечем към реализацията на спектакъла както утвърдени имена от европейската и световната сцена, така и млади артисти, които развиват своята певческа кариера.

 

Информация за творческия екип

 

Режисьор-постановчик – Димитър Кабаков
Автор на две стихосбирки - „Дом на вятъра“, 2015 г. и „Полуесен-полуздрач“, 2006 г. Съвместни проекти с Балет „Арабеск“ - „Огледало на времето”, 2014 г. и “Прозрението на камъка”, 2008 г.Автор на 17 текста за театър – в периода 1994 – 2015 г. Част от тях поставени на сцените на Театър 199, Театър „Сълза и смях“, Младежки театър, Театрална работилница „Сфумато“. Продуцент на 18 театрални и танцови спектакли в периода 2011-2015 г.

 

Сценограф и костюмограф – Никола Налбантов
Завършва Националнатахудожествена академия, в магистърската програма “Авторски визуален спектакъл” на специалност “Сценография” при проф. Красимир Вълканов.Сценография, костюми и анимация за множество спектакли. През 2010 г. Pricеless… – 3D филм. Автори: Евгения Сърбева и Никола Налбантов. Филмът е носител на втора награда на конкурса “eDward – The Young Filmmaker’s Award” част от фестивала “eDIT Filmmaker’s Festival”, проведен за тринадесети път във Франкфурт на Майн, Германия.  Получава „Икар“ за сценография – „Четири стаи“, театър „София“. София, България и награди за изобразително изкуство на името на Добри Добрев. Сливен, България.

 

 

Хореограф – Мила Искренова
През 1979 г. завършва Държавното хореографско училище в София, а през 1981 г. завършва Института за музикални и хореографски кадри със специалност „Балетна педагогика“. По-късно специализира в Лятната балетна академия в Кьолн, в Палука шуле, Дрезден и балетна режисура в Лабан денс център в Лондон. Награждавана е с многобройни национални и международни награди, включително с наградата „Кристална лира“.

 

 

Творчески директор- Теодора Христова.
Родена в София, Теодора завършва НМУ "Л.Пипков" и НМА "П.Владигеров" в класовете по цигулка на проф. Петър Христосков и проф. Йосиф Радионов.
По време на обучението си, тя става лауреат на множество конкурси и посещава майсторски класове, между които и класа на проф. Закхар Брон.
Носител на наградата на Международния конкурс "Коциан" в Чехия, както и на конкурса за камерна музика "Златна Диана".
Международният и опит я свързва с известни музиканти; свирила е на сцената на престижни зали като Weill Hall at Carnegie Hall-NY, Disney Hall-LA, Suntory Hall-Tokyo, Saporro Concert Hall Kitara, Concertgebouw-Amsterdam и други.
През 2013г Теодора записва "Ravel for violin and piano", съвместно с пианистката Елена Дикова.През последните няколко години Теодора Христова е концертмайстор на оркестъра на Софийска Опера и балет; преди това е била концертмайстор на оркестъра на БНР.

3D и video мапинг-Пламен Николов .Работата му се фокусира върху всички форми на мутимедийна презентация и възможности за публично присъствие с помощта на цифровите технологии. Заедно с екипа си от Прайм Спот реализира за първи път в България :

 

 • Първата публична мрежа от екрани, управлявана централизирано;
 • Първия екран със задна проекция върху витрина
 • Първия интерактивен екран върху витрина
 • Първата мрежа от дигитални менюта в заведения
 • Първия публичен голямоформатен интерактивен екран
 • Първата цифрова и централно управлявана презентационна система за автомобилен шоурум
 • Първото 3Dмапинг шоу
 • Първия интерактивен 3Dмапинг
 • Първото VJ шоу чрез 3D мапинг

 

 

Продукцията ще бъде реализирана от продуцента Оксана Шаламанова.
AllStarsIn