За нас

Продуцентска компания създадена през 2012 г. с предмет на дейност: Производство на филми и други аудиовизуални произведения; комплексни услуги при производство на филми и други аудиовизуални произведения; издаване и разпространение на аудио, видео и мултимедийни произведения; издаване и разпространение на информационни материали; организация; разпространение и защита на предмети на интелектуалната собственост; сделки с интелектуална собственост; импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.

Мисия:

Създаване на продукт с изключително качество. Без компромис в детайлите. Само най-доброто.

Ценности:

Безспорен респект към професионализма.

Творческа свобода.

Ентусиазъм и ангажиранност.

Целеустременност.